Не е ясно кога ще е следващият национален търг за държавна земя » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Не е ясно кога ще е следващият национален търг за държавна земя

Акценти

  • С последните законови промени вече четиридесет на сто от предложената цена за спечелените имоти трябва да се заплаща в парични средства

Министър Порожанов обясни как ще се заплаща за сключените сделки по време на участие в него

Писмен въпрос към министъра на земеделието, храните и горите беше зададен от народния представител от ПГ „БСП за България“ Николай Тишев.

Чрез него беше потърсен отговор, дали МЗГХ ще предостави възможност на организациите чрез компенсаторни записи (КЗ) и жилищни компенсаторни записи (ЖКЗ) да придобият правото на собственост върху застроени и нормативно определени прилежащи площи към сградите и/или съоръженията. Предвидено ли е МЗХГ да организира търгове за земеделски земи от държавния поземлен  фонд? За тях плащането ще може ли да се извършва чрез КЗ и ЖКЗ? МЗХГ ще даде ли възможност за заплащане с КЗ и ЖКЗ по отделните сделки?

На всички тези въпроси е поискан писмен отговор от министър Порожанов.

В него е разписано,  че съгласно законовите изисквания, собствениците на земеделски земи, които следва да бъдат възстановени заради извършени върху тях мероприятия, трябва да бъдат обезщетени с поименни компенсаторни бонове (ПКБ). Отново съгласно закона, те могат да бъдат използвани само за:

  • закупуване чрез търг на земеделска земя от държавния поземлен фонд (ДПФ);
  • прибиране на собственост върху застроените и прилежащи площи към сгради/съоръжения от имуществото на прекратените организации в бившите стопански дворове;
  • участие на притежателите им в приватизацията.

В търговете за продажба на земеделски земи от ДПФ изрично е упоменато, че могат да участват само притежателите на ПКБ, които са издадени съгласно ЗСПЗЗ. С тези ПКБ лицата са обезщетени за невъзстановените им земеделски земи.

С промените в ЗСПЗЗ участници в търговете вече могат да бъдат и притежателите на КЗ и ЖКЗ. Те трябва да са издадени съгласно изискванията на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ). С последните промени вече четиридесет на сто от предложената цена за спечелените имоти трябва да се заплаща в парични средства. Така се очаква да се осигурят равни възможности пред всички участници.

Целият отговор на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов може да прочетете ТУК.

 

Сродни публикации