Какво (не) е наред с регулацията на пестицидите » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Какво (не) е наред с регулацията на пестицидите

Акценти

  • Повторното разрешаване на употребата на глифозат в Европа предизвика силен дебат сред заинтересованите страни

Европейците се надигнаха срещу употребата на пестициди и създадоха нова коалиция „Граждани за науката в регулирането на пестицидите“

Много от хората в Европа започнаха да се преориентират към екологично чистите селскостопански продукти. Напоследък се дискутира усилено относно вредите и ползите от употребата на пестициди. Преди дни излезе и манифест подписан от повече от 110 организации и институции на гражданското общество, както и от много отделни експерти. Те призовават за реформа на процедурата за оценка на риска. Според тях тя е неправилно изпълнена, защото позволява частните интереси да имат приоритет пред здравето и околната среда, пишат от EURACTIV.

За всички е ясно, че в миналото са направени много грешки заради легитимирането на токсични пестициди, като органофосфатa. Сега той се свързва с повишен риск от разстройства на нервната система и загуба на интелигентност в случай на продължително излагане на веществото от страна на бременни жени.

Реакцията на хората идва в точния момент, когато се работи по реформата на регулацията на пестицидите. Европейската комисия преразглежда законодателството в областта на пестицидите като част от своята програма REFIT. От своя страна Европейският парламент създаде комисия PEST за разследване на процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди. Това се случи в отговор на повторното одобрение на глифозата.

Съвсем наскоро Комисията представи ново предложение за увеличаване на прозрачността в общото законодателство на ЕС за храните.

Необходима е по-голяма правна яснота и сигурност по отношение данни от индустрията, които Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) може да направи обществено достояние. От агенцията споделят амбицията да се подобри прозрачността при оценката на риска от пестициди. Одобряват също и идеята за създаване на регистър за проучванията за безопасност както и публикуването на данни, в онлайн формат удобен за търсене.

Спазва ли се регулацията или не?

Някои експерти смятат, че регулацията на пестицидите е добра и проблемът е само в нейното изпълнение. Нужно е пълното й прилагане с оглед защитата на човешкото здраве. Трябва да се гарантира, че именно то няма да бъде разрушено в резултат от употребата на вредните вещества.

Друг твърдят, че правилата не се спазват и целият процес се ръководи от пестицидната промишленост. Тя от своя страна винаги може да намери начин да оцени безопасността на своите продукти. Това става чрез манипулирани методологии, създадени за собствени цели и то при затворени врати.

Какво пише в Манифестът?

Коалицията на гражданското общество поиска „строга наука, безопасна храна и здравословна околна среда“. Предложени са практически решения за по-добра реформа на настоящата оценка на риска от пестициди и системата за управлението му.

„Коалицията призовава европейските регулатори да включат исканията си в своите решения, да премахнат постепенно употребата на вредни химикали в селското стопанство и управлението на зелените площи и да изпълнят високото ниво на защита, което законът на ЕС изисква“, пише още в манифеста.

Поддръжниците на идеята за ограничаване употребата на вредните вещеста изискват данни, които не съдържат промишлени отклонения. Те настояват тестовете за безопасност да не се извършват от самата пестицидна индустрия.

В тази връзка трябва да се актуализират изискванията за предоставяната информация за за пестицидите. Тя трябва да отговаря на най-новите научни открития за справяне с болестите, свързани с развитието на човека, и въздействието върху екосистемите.

Другото изискване, което излезе на преден план е резултатите и данните от всички тестове за безопасност на пестицидите да бъдат публикувани в интернет. Те трябва да са в последователен и удобен за търсене формат. Така лицата, отговорни за вземането на решения, гражданското общество и научната общност ще могат да следят целостта и ефективността на европейската политика за пестициди.

Повторното разрешаване на употребата на глифозат в Европа предизвика силен дебат сред заинтересованите страни. По-специално, еколозите обвиниха лицата, отговорни за изготвянето на политиките на ЕС, и хранително-вкусовата промишленост, че нямат прозрачност в решението си да одобрят отново употребата му в продължение на 5 години.

Един от аргументите, изтъкнати от фермерите и политиците в ЕС, е, че няма алтернатива толкова ефективна и евтина.

От друга страна, природозащитниците, с изключение на PAN Europe, останаха мълчаливи по отношение на медните съединения. Според EFSA органичният пестицид също е силно токсичен. Еколозите посочват липсата на негова алтернатива на пазара, което ще се окаже и проблем за производителите на био вино.

 

Сродни публикации