Неяснотите в бъдещето на българското земеделие са много » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Неяснотите в бъдещето на българското земеделие са много

Акценти

  • При разлика от 25% в изпълнението на целите от стратегическите планове възниква опасността от спиране на плащанията

Стопаните у нас не могат да намерят достатъчно работници, за да върви работата.

Все повече стават проблемите в българското земеделие, които тревожат хората в бранша. Само нормативната база отновно земята е променяна многократно за последните години. Земеделската земя у нас не само, че е най-евтината, но е и най-разпокъсана в Европа, съобщава БНР.

За съжаление настоящият ЕП не успя да определени рамките на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Тази задача ще остане за изпълнение от новите евродепутати.

Стратегическите планове, които всяка от страните в ЕС трябва да изготви, имат за цел определянето на най-важните сектори. Трябва да е ясно кои от тях имат най-голяма нужда от финансиране и в какъв размер ще бъде то. Паралелно с това трябва да бъдат постигнати и определени цели, които пак България сама си избира. Именно тук възникват и многото трудности, неясноти и проблеми. Как да се спази и рамката на ОСП след като тя не е готова.

Целите трябва да бъдат така избрани, че постигането им да бъде без особени отклонения от разписаните резултати в стратегическите планове. В случай, че има разлика от 25% възниква опасността от спиране на плащанията. Необходима е конкретика не само за целите, но и за начина на тяхното реализиране. Поетите ангажименти ще трябва да се спазват стриктно.

Все още няма информация от МЗХГ какви точно са целите, заложени в българското предложение. Това от своя страна допълнително внася напрежение и тревога сред земеделските стопани у нас.

ОСП

Сред проблемите, за които алармират родните земеделци са още липсата на работна ръка и „белите петна“. Недостатъчния брой желаещи да се занимават със земеделие създава сериозни затруднения за изпълнението на всички селскостопански дейности. Липсата на сезонни работници подтиква стопаните да променят културите, които отглеждат. Така значително спада производството на плодове, а расте това на зърно. „Белите петна“ пък са тези площи, които не са потърсени от реалните си собственици. Те често се обработват срещу заплащане.

 

Сродни публикации