Неприятели по пшеницата » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Неприятели по пшеницата

Акценти

  • Химичната борба срещу вредната житна дървеница се извежда на два етапа

При пшеницата е необходимо да се извършват редовни наблюдения за нападение от някои икономически важни неприятели.

В комплекса от защитни мероприятия, при отглеждане на здрави растения, водещо място имат агротехническите средства: сеитбообращение, пространствена изолация, балансирано торене с минерални торове, обработка на почвата, подбор на сортове, оптимални срокове за сеитба, прибиране на реколтата в съкратени срокове при минимално разпиляване на продукцията и др.

Ежегодно, в по-голяма или по-малка степен, се води борба срещу следните неприятели.

Обикновена полевка

В България тя е икономически най-вредния вид от гризачите. Естествени нейни огнища на зараза са естествените ливади, ивиците покрай реките и най-вече изкуствено създадените тревни полета от люцерна. От вторичните местообитания, които заселва, полевката предпочита пшеницата и ръжта.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации