Необходима е промяна в дейността на растителната защита » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Необходима е промяна в дейността на растителната защита

„Необходима е промяна в дейността на растителната защита у нас”,  заяви министърът на земеделието и храните  проф. Димимтър Греков на среща с  началниците на отдели по растителна защита към 28-те областни дирекции на Българскта агенция по безопасност на храните в Пловдив.  Той поясни, че растителната защита е много важен компонент за качествени и високи земеделски добиви, и в този смисъл трябва да се осигури ефективен администартивен модел за нейното функциониране, свързан с качеството и безопасността на храните.

Участниците в срещата посочиха пред министър Греков, че е нужно да се променят наредби, които да регламентират строго задълженията на агрономите. Специалистите по растителна защита споделиха и други проблеми, които срещат в своята работа. Той от своя страна обеща да се търсят начини за разрешаването им.

На срещата присъстваха също изпълнителният директор на БАБХ проф. Пламен Моллов  и единият от заместниците му Пламен Лазаров, с ресор "Растителна защита".

 

За автора

Сродни публикации