Немски експерти ще обучават български животновъди » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Немски експерти ще обучават български животновъди

Германски експерти ще обучават българските си колеги в областта на животновъдството, стана ясно по време на среща на министъра на земеделието и храните Десислава Танева с председателя на работната група по земеделие и хранително-вкусова промишленост на Българо-германския съвет за коопериране г-н Ханс-Егберт фон Арним, която се проведе в Берлин, Германия, по време на Международното изложение "Зелена седмица 2015".

Министър Танева обясни, че българските животновъди не могат да си позволят обучение поради финансови причини. В тази връзка тя предложи да се кандидатства по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програмата за развитие на слеските райони 2014-2020 година. „ Провеждането на подобен тип обучение би се посрещнало с голям интерес от страна на фермерите у нас, още повече че те ще имат възможност  да се запознатят с опита и практиката на немските си колеги“, заяви тя.

Целта на проекта е необходимо да бъде свързана с обучение за фермерите за организиране и управление на производствения процес в млечната ферма, организиране на селекционно-развъдната дейност, производството на отговарящо на европейските изисквания мляко, както и изграждане на информационни системи за събиране, анализ и използване на събраните данни за подобряване на работата на фермерите.

Предвижда се в проекта да се включат фермери до 40-годишна възраст с 1 година опит в селското стопанство.Теоретичната част на обучението ще се провежда в България, а практиката на земеделците ще протича в Германия.

Министър Танева запозна Ханс-Егберт фон Арним с етапа, на който се намира в момента процедурата по одобрение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Очакванията са страната ни да получи официалното й одобрение в средата на настоящата година, подчерта Танева.

В работната група се включват представители на Академията на Германския земеделски съюз, Немският комитет за сътрудничество и фирми. Академията има опит вече в провеждането на подобен тип обучения в Швейцария и Чехия.

 

За автора

Сродни публикации