Недоволството от Закона за земята расте » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Недоволството от Закона за земята расте

Акценти

  • Целта на Закона за поземлените отношения и собствеността е да окрупни всички законови актове

Според заети в бранша текстовете трябва да се разгледат по-подробно

По време на блиц-контрол на Земеделската комисия министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов коментира недоволството на хората относно Закона за поземлените отношения и собствеността.

Той обясни, че в определените срокове са постъпили различни и много на брой становища, а допълненията и промените в закона са свързани със Закона за арендата и опазването на земеделското имущество. Те имат за цел да надградят първоначалния разработен вариант.

Според Порожанов някои регулации, заложени на експертно ниво не са се понравили на хората. Провежда се анализ на всички становища, дори и на крайните такива, които гласят, че закона не работи или не се подкрепя.

Самия закон урегулира интересите на много заинтересовани лица –  собственици на земеделски земи, ползватели, арендатори. Именно тук идва тънкият момент да се намери баланса. Целта на Закона за поземлените отношения и собствеността е да окрупни всички законови актове. Въпреки това в много от изпратените становища е посочено, че е необходимо по-подробно да се разгледат текстовете му.

 

Сродни публикации