На 8 януари 2014 година започва приемът по новата пчеларска програма » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

На 8 януари 2014 година започва приемът по новата пчеларска програма

Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” на Националаната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. ще продължи до 21 януари 2014 г. Документите ще се подават в 28-те областни дирекции на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) по постоянен адрес на физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.

Новото за НПП 2014-2016 г. е, че кандидатстването продължава до последната дата на приема, а не както беше досега – до изчерпване на бюджета. Часът на подаване на документите вече няма да е водещ критерий за одобрение. Вместо това кандидатите по мярка Г ще бъдат класирани според критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. Част от тези критерии са бъдещите бенефициенти да имат квалификация и минимум 3 години опит в областта на пчеларството, да са регистрирани като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий ще носи определен брой точки, на базата на които ще бъдат класирани заявленията.

Друга новост по пчеларската програма е, че ДФЗ ще сключи договори с одобрените кандидати по мярка Б и В. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати.

Документите за кандидатстване са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие” в раздел Селскостопански пазарни механизми/Месо и пчеларство/ Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.

 

За автора

Сродни публикации