На 5,37 млн. лв. се увеличиха парите за борба с вредителите » Съвети в земеделието

май 29, 2024

На 5,37 млн. лв. се увеличиха парите за борба с вредителите

Акценти

  • През първия етап по схемата 3 969 579 лв. бяха усвоени от 2 852 земеделски стопани

Очаква се да бъдат разпределени допълнително още 670 хил. лв. за борба с вредителите по трайните насаждения

По схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период” за 2018 г. ще бъдат разпределени допълнително средства. Финансовата подкрепа ще бъде в размер на 670 хил. лв. Така за 2018 г. цялата сума ще се увеличи от 4 700 000 лв. на 5 370 000 лв.

За разпределение, на два етапа, по схемата са предвидени 4 700 000 лв. През първия – пролетния, 3 969 579 лв. бяха усвоени от 2 852 земеделски стопани. За втория етап остава сумата от 730 421 лв.

От 15 до 31 октомври ще се приемат заявления за борба с вредителите по трайните насаждения. Допустимите за подпомагане площи са повече от 16 400 ха. Финансовите средства за тях са 1 400 000 лв.От цифрите става ясно, че недостига е около 670 000 лв.

Финансовите средства имат за цел да подпомогнат стопаните да ограничат загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения (семкови и костилкови овощни видове), ягоди и малини. Унищожение на зимуващите форми на вредители може да се постигне чрез мерки за контрол и ликвидиране, приложените извън вегетационния период на културите.

 

Сродни публикации