На 24 септември ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие » Съвети в земеделието

октомври 22, 2021

На 24 септември ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие

Съ

На 24 септември 2019 г. в гр. Хелзинки, Финландия ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие.

Темата на дискусията ще бъде „Промяна на ролята на земеделските производители относно действията, свързани с климата – Насърчаване на устойчиво земеделие чрез поглъщане на въглерод от почвата“.

Това съобщи Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за „Съвети в земеделието“.

Финландското председателство е подготвило документ, който цели насочване на дебатите и включва преглед на следните области на изследване:

  • – значението на поглъщането на въглерод от почвите за борбата с измененията на климата;
  • – почвен органичен въглерод – състояние в ЕС;
  • – *инициативи в целия ЕС и ролята на ОСП след 2020 г. и пътят напред.

В рамките на заседанието министрите ще търсят отговори на следните въпроси:

  • – Осигурява ли предложението за ОСП след 2020 г. подходяща рамка за подобряване на поглъщането на въглерод от почвите в съответната държава членка и предвиждат ли да включат специфични мерки в Стратегическия план по ОСП за подкрепа на тази цел?
  • – Има ли добри практики, подкрепящи поглъщането на въглерод в почвите, които искат да споделят с другите държави членки?

Според документа на Финландското председателство в рамките на различните типове земеделски земи, затревените площи и особено постоянно затревените са най-ефективните „поглътители на въглерод“ (carbon sinks).

Установено е, че няколко метода увеличават почвения органичен въглерод.

Културите, които заемат площта извън периода на отглеждане на основните земеделски култури, могат значително да намалят ерозията на почвата.

Междинните култури ще трябва да се комбинират с други добри практики, като сеитбооборот или частична оран за значително намаляване на ерозията.

Подходящите методи също до голяма степен зависят от местния контекст.

 

За автора

Сродни публикации