На 18 март стартират три схеми за държавни помощи » Съвети в земеделието

май 26, 2024

На 18 март стартират три схеми за държавни помощи

Акценти

  • Прием на заявления за „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” ще има до изчерпване на ресурса

Графикът с актуализираните дати за прилагане на схемите може да видите по-долу в статията

Нов документ относно сроковете за участие в 5 схеми беше публикуван на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“. Според разписаното в него схемите и сроковете им за прилагане са:

  • 11 март – 15 май 2019 г. – Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“;
  • 18 март – 31 юли 2019 г. – Схема за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

  • 18 март – 29 март 2019 г. – Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия
  • 18 март 2019 г. – до изчерпване на ресурса – Държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”
  • 11 февруари – 31 август 2019 г. – Сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P

Важно е да напомним, че остават броени дни до отварянето на приема по три от тези схеми.

 

Сродни публикации