На хората в Стрелча ще бъдат осигурени вода и храна » Съвети в земеделието

април 22, 2024

На хората в Стрелча ще бъдат осигурени вода и храна

Акценти

  • Необходимо е да мине време, за да се избистри водата и да стане отново годна за пиене

Продуктите са освободени от Държавния резерв и трябва да стигнат за 30 дни.

В резултат от поражения по вододайната зона в Стрелча на 10 юни 2019 г. беше обявено бедствено положение. Причина за щетите се оказа усложнената метеорологична обстановка. Бяха компрометирани съоръженията на ВиК и се наложи да се извършват аварийно-възстановителни дейности.

На по-късен етап в Стрелча беше възстановено и водоподаването, но само с цел покриване на битовите нужди. Необходимо е да мине време, за да се избистри водата и да стане отново годна за пиене.

Заради усложнената ситуация от държавния резерв бяха освободени минерална вода, сухи супи и консерви за безвъзмездна помощ за хората в Стрелча. Кметът на общината е предоставил информация за броя на населението и необходимите количества за потребление на вода и храна за период от 30 дни. Въз основа на тези данни са освободени нужните количества резерви.

 

Сродни публикации