На търг отдават орехи под наем » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

На търг отдават орехи под наем

Акценти

  • Необходимо е и внасянето на депозит от 10 % от началната тръжна цена, а за едно дърво тя е 5,00 лв

Всички желаещи могат да подават документи за участие до 29 август 2018 г.

В Община Търговище ще се проведе търг за отдаване под наем на 1 025 орехови дървета, които са общинска собственост. Целта е да бъде се осигури прибирането на реколтата от 2017/2018 стопанска година.

Наддаването за ореховите дървета ще бъде тайно. Те се намират в землищата и край четвъртокласните пътища на селата Бистра, Васил Левски, Горна Кабда, Голямо Соколово, Давидово, Кръшно, Ловец, Лиляк, маково, Острец, овчарово, Съединение и кв. Бряг.

съдебно чукче

Всички желаещи да участват в наддаването ще имат възможност да подадат документи до 16:00 часа на 29 август 2018 г. Търгът ще се състои в 9:00 на 30 август в зала 74 в местната администрация. Необходимо е и внасянето на депозит от 10 % от началната тръжна цена, а за едно дърво тя е 5,00 лв.

Оглед на дърветата може да бъде направен всеки работен ден от 9:00-12:00 и от 13:00-16:00 часа заедно с кмета или кметския наместник на съответното населено място.

 

Сродни публикации