На кого вреди селскостопанската политика » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

На кого вреди селскостопанската политика

Акценти

  • Сега преживяваме, както го наричат учените - ​​шестото масово изчезване в историята на Земята

Липсва държавна подкрепа за селскостопанското производството, което генерира по-ниски емисии на парникови газове

С нов доклад публикуван вчера, на 16 октомври, беше потвърдено отново, че селското стопанство е един от основните виновници за климатичните промени, пишат от EUROACTIV. Фактите сочат, че то не се възползва от политиките, които подпомагат прехода към производство, генериращо по-ниски стойности на вредни емисии.

Фондация „Променящи се пазари“ и докладът „Mighty Earth“( Силна Земя), който е на тема „Отглеждане на доброто: дело/пример за преход с ниски емисии на въглероден диоксид в хранителния сектор“ подкрепят идеята, че правителствените политики по принцип подкрепят неустойчиви системи за селскостопанско производство. В тях често доминират интензивното производство и това на месо и млечни продукти. В резултат на държавната подкрепа драстично се е повишило потреблението именно на тези продукти. Годишната им консумация е достигнала до 330 млн. т. месо и 812 млн. т. млечни продукти. Според предварителните анализи, тези цифри ще продължат да растат

В доклада е обяснено още, че правителствените политики често подкрепят неустойчивото производство на  храна. Причина за това е страха от обществените реакции, които могат да повлияят на потребителския избор и селскостопанското лоби.

Не е подминат и факта, че голяма част от действащите политики все още поддържат съществуващите системи за производство. Те осигуряват субсидии и мерки за подкрепа на пазара на интензивните земеделски производители на месо и млечни продукти и на големите корпорации, които от своя срана се възползват системата.

Четири към едно е съотношението между животните и хората

В доклада са посочени цифри, илюстриращи настоящата ситуация в световен мащаб. Основните животински видове в момента са 30 милиарда. Тази цифра е почти четири пъти по-голяма от броя на хората на Земята. От два до три пъти над определеното за здравословно е увеличението на консумираните животински продукти в страните с високи доходи. Именно там нараства и броя на заболяванията породени от хранителните навици на хората.

Научно обосновани и доказани са твърденията, които показват връзката между прекомерната консумация на животински продукти и повишената заболеваемост. В доклада е посочва, че сред основните причина за появата на раковите заболявания, затлъстяването, диабета и сърдечните болести е завишената консумация на червено и преработено месо.

Вредите върху климата погубват биологичното разнообразие

Селското стопанство е сред основните източници на емисиите на парникови газове. То оказва огромно влияние върху изменението на климата. Едни от най-видимите му промени са недостига на вода, продължителни периоди на суша, разпространението на вредители и болести. Близо 16,5 % от световните емисии на парниковите газове се приписват като заслуга на животните. Освен това те са източник и на емисиите от метан и азотен оксид.

Само по себе си животновъдството оказва влияние не само на климата, но и на биоразнообразието в световен мащаб. Около 70 – 80 % от цялата земеделска земя, заедно с една четвърт от цялата обработваема площ се използват като пасища и за производство на фуражи. Селското стопанство по изключително интензивен начин осигурява ресурси за изхранването на хората. Тези площи се равняват на една трета от земната повърхност, която не е заета с лед.

В доклада се посочва, че сега преживяваме, както го наричат учените – ​​шестото масово изчезване в историята на Земята. То е дело на човека и се очаква да доведе до 60 % загуба на биоразнообразието на сушата.

Променящият се пазар на хранителни стоки

От данните в научния труд става ясно, че все повече расте осведомеността сред потребителите. Особено податливи на промени в поведението си са младите хора. Фактите за влиянието на животинските продукти върху човешкото здраве са един от основните им провокатори за промяна в режима на хранене. Имено на това се дължи и скоростното развитие на пазара на продукти базирани на растителна основа. Изменяйки поведението си, хората създават нови ниши на пазара. Иновативните компании спокойно могат да развиват продуктите си, опитвайки да удовлетворят новите потребности и желания на клиентите.

С всеки изминал ден все повече расте търсенето на алтернативни, здравословни продукти. За съжаление обаче тази скорост не е достатъчна, за да се нулират или поне намалят вредите нанесени до момента. Все още липсват мерки за справяне с климатичните промени и решаване на човешките здравословни проблеми. Именно държавните политики тук се оказват слаби и се пречупват пред натиска на производителите на месо. Въвеждат се нови мерки, които да подпомогнат големите на пазара и да ограничат развитието на алтернативните продукти. Като пример е посочена и френската забраната за употреба на термина „вегански бургер“

 

Сродни публикации