На каква цена да продавам? » Съвети в земеделието

април 23, 2024

На каква цена да продавам?

Акценти

  • За меда е много важно да се определи цената на реализация

Всяка година се появява извечния пчеларски въпрос – на каква цена да продам меда си? Това всъщност е риторичен въпрос (в него се съдържа и отговора) от гледна точка на търговците и преработватели на мед. От друга страна обаче това може да е най-важния въпрос за производителя и да го доведе до двете крайности – да продава на безценица или да получи добра реализация. Ектествено е да се опитаме да направим повърхностен анализ за цената на реализация. За целта първо трябва да сме наясно с две неща:

– Каква е себестойността на произведената от нас продукция – пчелен мед, восък, прополис, прашец и др.?

Всеки производител трябва съвестно да калкулира направените разходи в материали, лекарствени препарати, храна за пчели, транспотни разходи, инвестиции. Да не се пропуска собствения труд и труда на близките, участвали в работата по пчелите и извличането и продажбата на меда. Много често разходите за труд се пренебрегват и се създава илюзията, че себестойността на продукта е ниска и оттам се градифалшивото усещане за добра печалба. Така, година след година, пчеларят губи от продажбите, губи от клиентите, които се стопяват, защото качеството и представянето на продукта не са на ниво и може да прекрати дейността. На млади години това не се усеща, но по-късно вече тежи и е трудно да се обърне посоката на движение.

– Как ще реализирам аз своята продукци?

Важно е не само за пчеларя, но и за неговото семейство. Защото, докато при едровата продажба лесно и бързо (дори с еднократен акт) се извършва продажбата, при директните продажби процесът е дълъг и многократно по-сложен. В процеса се намесват допълнителни изисквания към опаковки, етикети, капачки, разрешения и анализи, наеми за продажбите и такси за участия, транспортни разходи и храна ит.н. Калкулацията е значително по-сложна, времеотнемаща (може да се прави в продължение на годзината). Възможността за грешки е значително по-висока. Отговорността на участващите в този процес – а това са най-малко членовете на пчеларската фамилия, е много по-голяма, продължителна във времето и скъпоструваща. Ето защо е необходимо да имаме твърд отговор и на двата въпроса.

Въз основа на отговорите на двата въпроса ще дойде и очакваната от нас цена за продажба на пчелните продукти.

Докато за восъка, прашеца, прополиса нещата не са толкова фатални (макар, че и при тях важат същите закони), за меда е много важно да се определи цената на реализация.

Тази цена ще даде удовлетворение за всички по веригата, участвали в производството и продажбата. Тази цена ще позволи да се планират бъдещите разходи – било тоза инвестиции или за консумативи. Тя ще стимулира помощниците в производството. А без тях то е невъзможно. Тук се крият и най-големите недостатъци в нашето бълргарско пчеларство – липса на ясно планиране и ясна представа за стойността на нещата. Защото само целенасочената политика, свързана с точни цени и планиране на постъпленията може да доведат до стабила пазарна реализация и гарантиран поток от клиенти. Понякога този клиент може да е само един (при едровите продажби), но това не променя нещата.

С други думи – цената на меда за едни ще е една, а за други – друга.

В това няма нищо сложно и необичайно. Просто условията на производство и реализация са различни. Няма универсална цена и няма да има такава. Всичко действа в пазарни условия. В пазарните условия няма противници – има партньори. Договарянето означава да се спазват морални норми и да се отчетат всички плюсове и минуси на двете страни. Трябва да сме гъвкави, изобретателни и с поглед напред. Напред е бъдещето и понякога си заслужава в името на бъдещето да направим малка крачка назад. Това важи с пълна сила и за нашите опоненти – партньори.
Докато ние – българските пчелари не свикнем с това и не го разберем, ще има много ядове да берем.

 

Сродни публикации