Начало на фаза вретенене в някои райони на Североизточна България » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Начало на фаза вретенене в някои райони на Североизточна България

Акценти

  • Зимните житни култури се намират масово във фаза братене

През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от ниски за сезона температури под биологичния минимум, необходим за нормалното протичане на вегетационните процеси при земеделските посеви от есенни култури.

В Западна и Северна България бяха регистрирани отрицателни минимални температури от минус 1 – 2оС. Те създадоха в различна степен опасност от допълнително измръзване при цъфналите овощни видове. В Западна и Централна България паднаха валежи между 20 – 40 l/m2. В тези райони се образува и снежна покривка с височина 10–20 cm, което доведе до увеличаване на почвените влагозапаси и преовлажнение на горните почвени слоеве.

През следващия седемдневен срок се прогнозира постепенно повишение на средноденонощните температури. Очакваните стойности ще бъдат близки до биологичния минимум, при които протича вегетацията при зимните житни култури и рапицата. При тези температурни условия вегетацията им ще протича със забавени темпове и преминаване към следваща фаза от фенологичното им развитие не се прогнозира. Към момента, зимните житни се намират масово във фаза братене. В някои райони на Североизточна България (агростанции Долни чифлик, Силистра) е регистрирано начало на фаза вретенене. Рапичните посеви се намират във фаза образуване на разклонения. Критични минимални температури за овощните видове, намиращи се във фаза цъфтеж и разпукване на пъпките не се прогнозират.

Честите превалявания през периода и преовлажнения орен почвен слой, главно в централните и западни райони на страната ще възпрепятстват провеждането на сезонните агротехнически мероприятия – почвообработка и сеитба на площите със слънчоглед. През периода започва да тече агротехническия срок за сеитба на слънчоглед в Северна България.

 

За автора

Сродни публикации