Министър Порожанов подкрепя създаването на Национална асоциация на местните инициативни групи в страната » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Министър Порожанов подкрепя създаването на Национална асоциация на местните инициативни групи в страната

Акценти

  • Създаване на Национална асоциация на местните инициативни групи в България

Създаването на Национална асоциация на местните инициативни групи в България срещна радушното одобрени на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Според него това ще подпомогне диалога между одобрените местни инициативни групи и институциите.

„За изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) МЗХГ одобри общо 64 местни инициативни групи (МИГ), което представлява преизпълнение на индикатора  за одобрени МИГ (60 броя), заложен в програмата за развитие на селските райони. Чрез участието във финансирането на подхода ВОМР на 6 програми, подкрепени от 4 европейски сруктурни и инвестиционни фондове, одобрените МИГ договориха 364 милиона лева.

Предстои да се сключат и последните споразумения, след което ще започне и реалното изпълнение на стратегиите за ВОМР от МИГ, одобрени по втората покана на подмякра 19.2“,  заяви Румен Порожанов.

Министърът изрази увереност, че така МИГ ще имат възможност да защитават интересите на местните общности и да изпълняват още по-добре своите цели и задачи.

 

Сродни публикации