Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. вече е одобрена » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. вече е одобрена

Акценти

  • Чрез Националната програма ще се подпомага ефективната борба с икономически значимите заболявания по пчелите - вароатоза и нозематоза

Предвидено е да се предоставя финансиране и по нови мерки за подпомагане.

Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. получи одобрението на Европейската комисия. Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. 50% от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 50% от националния бюджет. Всички мерки, прилагани до момента са включени в Програмата. Освен тях са предвидени и нови мерки за подпомагане.

Предвидено е за първи път да бъдат финансирани разходи за подвижно пчеларство. По този начин ще се гарантира разнообразната паша за пчелните семейства. Ще се повиши добива на пчелен мед и пчелни продукти. Ще се запази съществуващото биоразнообразие от растителни и дървесни видове у нас. Паралелно с това ще продължи и подпомагането за закупуване на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи). То се прилагаше и в предходната програма. В Програмата за 2020-2022 г. са включени и дейности за обучения на пчелари.

Курс 150 часа пчеларство 728х90

Предвидено е да се предостави финансиране и за провеждането на базари. На тях местни пчелари ще имат възможността да предлагат продукцията си, като по този начин ще популяризират и помогнат за увеличаване на потреблението.

Чрез Националната програма ще се подпомага ефективната борба с икономически значимите заболявания по пчелите – вароатоза и нозематоза. За целта е предвидено да се финансират изследванията.

Проверките за остатъчни количества вещества от пестициди в хранителните запаси /мед, прашец/ и пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие също ще бъдат допустими.

По Националната програма ще се предоставят средства за инвентаризация на съществуващата у нас медоносна растителност. По този начин следва да се постигне по-равномерно разпределение на броя на пчелните семейства според вида паша.

 

Сродни публикации