Национален кризисен щаб ще бори болестите по животните » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Национален кризисен щаб ще бори болестите по животните

Акценти

  • Националния кризисен щаб ще помага при определянето на предпазна и надзорна зона

На 18 юли беше издадена заповед от изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност по храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев за създаване на Национален кризисен щаб за борба с болестите по животните у нас.

Към момента в страната има регистрирани огнища на чума по дребните преживни животни и на Инфлуенца (грип) по птиците. Предприети са мерки и за недопускане разпространението на Африканската чума по свинете на територията на България. Усложнената епизоотична обстановка и мерките предприети за борба и превенция с гореописаните болести наложиха необходимостта от създаването на такъв щаб.

Според заповедта Националния кризисен щаб ще участва и помага на изпълнителния директор на БАБХ при взимане на решения във връзка с усложнената обстановка. Ще трябва да осигури необходимите физически и технически ресурси за координация и изпълнение на различните задачи свързани с профилактиката, ограничаването и ликвидирането на заболяванията. Специалистите от щаба ще трябва да се грижат и за събирането, обобщаването и анализирането на информацията за случващото се в страната. Освен постоянното наблюдение на епизоотичната обстановка, което ще бъде извършвано отново от новосъздадения кризисен щаб, той ще има за цел още и да ръководи, координира и контролира дейността на областните епизоотични комисии и регионалните кризисни центрове. Друга важна функция, която ще изпълнява щаба е да следи ситуацията с развитието на гореизброените болести не само у нас, но и в страни членки на ЕС и трети страни, да поддържа връзка с международни ветеринарни организации, със собственици и фирми производители и/или търговци на селскостопанска продукция, с Национално ловно-робарското сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България и Изпълнителната агенция по горите. Националния кризисен щаб ще помага при определянето на предпазна и надзорна зона и мерките, предприемани там за ликвидиране на болестта. Ще ръководи и контролира изпълнението на приетата стратегия за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяванията и регионалните оперативни планове. Това ще е органът, който ще се грижи и за своевременното и точно осведомяване относно епизоотичната обстановка в страната. Ще предоставя информация на медиите и заинтересованите лица, фирми и организации, занимаващи се със селскостопанска дейност. В случаи на нужда ще предлага и допълнително финансово обезпечаване за покриване на разходите по ликвидиране на съответните заболявания.

 

Сродни публикации