Настояват за промени в графика за прием по мерки от ПРСР за 2016 г. » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Настояват за промени в графика за прием по мерки от ПРСР за 2016 г.

Според публикувания индикативен график през 2016 г. не е планиран прием на заявления по подмярка 6.4 – "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности".

„Това е най-важната мярка за развитие на микробизнеса в селските райони и за диверсифициране на дейностите на земеделските производители. Това вече е трета нулева година за инвестиционни проекти за неземеделски дейности в малките градове и села, от които се очаква да подпомогнат местната икономика и да създават работни места“, пишат в писмо до зам. министър Васил Грудев  от Българската асоциация на консултантите по европейски програми /БАКЕП/.

Несъобразено във времето отваряне на подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"- при прием през юли, проектите за трайните насаждения, които се садят пролетно време няма да могат да стартират през 2016 и ще трябва да чакат до 2017 година, добавят още от асоциацията.

От БАКЕП настояват през 2016 г. да бъде отворен прием за под мярка 6.4 – "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" дори и той да е след средата на 2016 г., а приемът по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" да бъде отворен не по късно от края на март 2016 г.

Освен това предлагат да се разгледа възможността за скоростно отваряне и на мерки:

  • 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски производители";
  • 6.2. "Стартова помощ за неземеделски дейности";
  • 8.6. "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на
  • горски продукти", където интереса също е голям, секторът седи в изолация и по ОПИК и това е
  • единствената възможност.
  • 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура". 

 

Писмото на БАКЕП до зам. министър Васил Грудев можете да прочетете тук.

 

За автора

Сродни публикации