Наредба Н-18 за касовите апарати трябва да се преработи » Съвети в земеделието

юни 07, 2023

Наредба Н-18 за касовите апарати трябва да се преработи

Акценти

  • Необходимо е да се определи кой софтуер отговаря на изискванията на Н-18 и кой не

Представители на браншовите организации и БСК обобщиха проблематичните елементи в текстовете

Вчера се състоя публичната дискусия, организирана от Българската стопанска камара (БСК), във връзка с прилагането на Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Участие в нея взеха повече от 90 представители на браншови организации и фирми от почти всички сектори на икономиката.

От БСК бяха поканили представители на НАП и Министерството на финансите, но те така и не се появиха. На откриването председателят на БСК Радосвет Радев се възмути от отсъствието им. Той сподели пред присъстващите, че целта на дискусията е да се намери разумен изход от създалата се ситуация, която създава сериозно напрежение. Изнесена беше информация за предприетите до момента действия за преодоляване на проблемите по прилагането на новите изисквания към фискалната отчетност.

По информация на БСК, по време на срещата председателят на Българския институт по метрология (БИМ) Паун Илчев е разяснил, че досега в Института са получени заявления за 58 модела касови апарати. От тях вече 38 са обработени от БИМ. Предстои през следващите две седмици и останалите да преминат през контрол.

В дискусията взеха участие много представители на различните асоциации у нас. Те дадоха примери за трудностите свързани с прилагането на Н-18. Коментирани бяха и сроковете, заложени в нея, които са прекалено кратки за изпълнението на някои специфични изисквания на отделните бизнеси. Освен това много от разписаните текстове не са достатъчно ясни и възпрепятстват правилното им изпълнение.

От БСК са анкетирали 2 493 фирми. Въз основа на резултатите от проучването е станало ясно, че голяма част от тях, а именно 65% няма да успеят да изпълнят изискванията в срок. Само 8% са тези, които биха могли да го направят.

Оказва се, че много от фирмите са готови да откажатот употребата на софтуер за управление на продажбите. Те по-скоро са готови да се върнат към обикновените касови апарати.

Не е маловажно и притеснението на бизнеса във връзка с изтичането на чувствителна фирмена информация.

Какво следва да се промени?

В заключение на дискусията бяха формулирани част от проблемните изисквания разписани в Н-18, които следва или да бъдат променени, или премахнати. Нужно е да се дадат по-ясни дефиниции на основните понятия в наредбата. Необходимо е да се определи кои видове софтуер отговарят на изискванията и кои не. Задължението за предоставяне на достъп до “одиторския профил“ и директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта СУПТО е сред най-оспорваните текстове. Именно това създава опасност от неконтролиран достъп до чувствителна информация.

Това са само част от проблемите, които бяха конкретизирани. От БСК обясниха, че заедно с браншовите организации ще продължат да полагат усилия за удължаване на сроковете и спешно стартиране на работни групи за преработка на конфликтните текстове в Наредбата.

 

Сродни публикации