"Напоителни системи" получават 15 млн. лв. от бюджета » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

„Напоителни системи“ получават 15 млн. лв. от бюджета

Компенсация за извършените разходи по предоставянето на обществени услуги ще получава държавната компания "Напоителни системи", след като в петък парламентът прие на второ четене предложените промени в Закона за водите. До 31 март дружеството трябва да получи авансово средствата, необходими за поддръжката на предпазни диги на реки и язовири през тази година, както и обезщетение за направените разходи по тези дейности през последните три години накуп. Средствата ще се вземат от бюджета на земеделското министерство и по изчисления на ресорния министър Димитър Греков, направени в кулоарите на парламента, ще възлязат на 14-15 млн. лв. Така "Напоителни системи" ще избегне фалита, който го заплашваше, и ще получи възможност да погаси задълженията си. Най-големите от тях са към към ютилити компаниите, а служителите в десетте териториални поделения в страната имат да получават заплати за последните четири месеца.

 

 

Близо до фалита

 

Проблемите за "Напоителни системи" започнаха след 2011 г., когато държавата спря да финансира дружеството за направените от него разходи по извършване на обществени услуги. Така то натрупа значителни дългове. През миналата седмица земеделският министър Димитър Греков каза, че компанията дължи 2 млн. лв. на "Лукойл", още толкова на електроразпределителни дружества и близо 1 млн. лв. за охрана на язовири. Според последния финансов отчет на предприятието към 2012 година то има текущи търговски задължения в размер на 10.2 млн. лв., които няма как да покрие само, тъй като работи на загуба. За 2012 г. тя е 292 хил. лв., а предходната година минусът е 2.2 млн. лв., показва отчетът, публикуван в Търговския регистър.

Към края на 2012 г. "Напоителни системи" стопанисва 22 язовира и 235 напоителни системи в страната. Освен за поливни дейности в селското стопанство, част от съоръженията имат функцията да предпазват от наводнения. Дружеството е задължено със закон да извършва поддръжка на язовирните бентове, речните диги и отводнителните полета, което се счита за обществена услуга. Занапред разходите за нея ще му бъдат компенсирани от държавния бюджет. С приетите в Закона за водите промени се регламентира начинът, по който ще се извършва това: до 31 март на всяка година "Напоителни системи" ще предоставя доказателства за направените разходи по обществената услуга за предходната година; в срок от три месеца след подаването на отчета междуведомствена комисия ще се произнася с решение за наличието на несправедлива финансова тежест и ще одобрява размера на компенсацията, а ако направените разходи са по-малко от авансово предоставените средства, с разликата ще се намаляват предвидените авансови средства за следващата бюджетна година.

 

 

Въпрос на сигурност

 

Субсидии от държавата за извършваните обществени услуги получават и други компании като "Български пощи" и БДЖ. Усилията за включване на "Напоителни системи" в списъка бяха на министър Греков, който през миналата седмица заяви, че напрежението в дружеството ескалира. Пред депутатите той каза, че е много обезпокоен, тъй като възможностите на ръководството на компанията се изчерпват. "Бих искал да ви помоля за по-бърза реакция. Това касае сигурността на страната", бяха думите на Греков.

Междувременно правителството създаде работна група с представители на различни ведомства, чиято цел е да повиши сигурността срещу наводнения. Последният мониторинг показва, че предписани мерки за гарантиране безопасността не се спазват, а броят на изправните язовири, стопанисвани от "Напоителни системи", е намалял с 6% за една година. Последният голям инцидент, довел до човешки жертви, бе през 2012 г., когато в село Бисер, Хасковско, се скъса язовирна стена. Според прогнозите в земеделското министерство заради очакваните обилни валежи през тази седмица може да има залети площи с вода по поречието на река Дунав.

 

За автора

Сродни публикации