Намалява търсенето на фиданки от държавните горски разсадници » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Намалява търсенето на фиданки от държавните горски разсадници

Акценти

 • Четири разсадника с национално значение заемат обща площ от 1 000 дка

Всяка година се произвеждат средно около 650 000 бр. фиданки и 500 000 бр. резника.

На територията на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово има 18 броя държавни горски разсадници. Те са с обща площ от 3 500 хектара.

От тях четири са с национално значение. Общата им площ е 1 000 дка. Разположени са в лясковското село Джулюница, в  русенското село Хотанца и в свищовското село Вардим.

Разсадникът в с. Джулюница заема площ от 192 дка. В него се произвеждат широколистни и иглолистни фиданки в контейнери, с покрита коренова система. Така се повишава възможността им за прихващане почти на 100%.

В разсадникът в Хотанца на площ от 346 дка се произвеждат фиданки от топола.

Този в село Вардим е с обща площ от 470 дка и също се използва за масово производство на фиданки от топола –евроамериканска топола и бяла върба.

Ежегодно в разсадниците се произвеждат средно около 650 000 бр. фиданки и около 500 000 резника. Те са предимно от следните видове:

 • летен дъб;
 • зимен дъб;
 • благун;
 • цер;
 • сребролистна липа;
 • явор;
 • ясен;
 • акация;
 • черен бор;
 • обикновена ела.

От разсадниците могат да бъдат закупени предлаганите фиданки. За по-големи поръчки е необходимо година по-рано да се направи заявка. Така ще има възможност те да бъда отгледани. Към момента търсенето на дръвчета е намаляло спрямо отчетеното през изминалите години.

 

Сродни публикации