Намаляват производствените цени в селското стопанство » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Намаляват производствените цени в селското стопанство

Производствените цени в селското стопанство за първото тримесечие на 2014 г. намаляват с 11,8% спрямо същото тримесечие на 2013 година, по данни от Националния статистически институт (НСИ). По-сериозно е намалението при растениевъдството – 19,2%, а при животновъдството отчетеният спад е 2,1%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция през първото тримесечие на 2014 г. растат с 2,7%, като в растениевъдството те са по-високи с 2,9%, а в животновъдството – с 2,5%.

Очаквано след високите добиви на зърнени култури от последната реколта, включително и в България, се наблюдават по-ниски цени на зърнените култури спрямо първото тримесечие на 2013 г. Така НСИ отчита намаление на цените при меката пшеница – 17,8%, царевицата – с 28,8%, на ечемика – 34% и слънчогледа – с 29,3%.

Припомняме, че в последните три месеца на 2013 година също бе отчетено сериозно намаление на годишна база при цената на царевицата (38,5%), на слънчогледа (35,5%) и на пшеницата (с 26,9%).

Междувременно Световният съвет по зърното обяви, че очаква добра зърнена реколта в България и през 2014-2015 година. Според анализатори се очаква тогава произведената в България хлебна пшеница от новата реколта да достигне 4,7 милиона тона, което съответно ще се отрази и върху изкупните цени през това лято. Влияние върху пазара оказва и кризата в Украйна, която постави под напрежение пазарите на зърнени култури.

НСИ отчита и спад при цените на зелето – с 36,2% и на ябълките – с 20,2%.

Заради спада на цените на зърното и в резултат – на фуражите, животновъдството бе поставено в сравнително благоприятна ситуация. Статистиката показва по-ниски цени на свинете – с 6,1%, на пилетата – с 5,1% и на кокошите яйца за консумация – с 21,3%.

По-високи са цените на кравето и овчето мляко – съответно с 10 и 4,6%. Тези данни потвърждават прогнозите на животновъдите, според които произвежданото в България качествено краве мляко ще намалява за сметка на вноса.

По-високи спрямо 2013 г. са цените през първото тримесечие на 2014 г. на меката пшеница – с 9,7%, а по-ниски на царевицата – с 2,7%, и на ечемика – с 2,5%. В животновъдството по-ниски са цените на свинете – с 2,9%, на пилетата – с 9,2%, и на кокошите яйца за консумация – с 3,6%. По-високи са цените на кравето мляко – с 12,1%.

Цените на продуктите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2014 г. са с 3,2% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3,5% спрямо 2013 г.

На годишна база намаляват цените на минералните торове – с 14,8% и на фуражите – с 14,5%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал – с 18,5%, на препаратите за растителна защита – с 2,5%, и на ветеринарно-медицинските продукти – с 3,6%.

Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2013 г. – цените на минералните торове през първото тримесечие на 2014 г.  са по-ниски с 13,4%, а на фуражите – с 10,9%.

 

За автора

Сродни публикации