Намаляват доходите в селското стопанство » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Намаляват доходите в селското стопанство

Реалният индекс на дохода в селското стопанство през 2015 г. намалява с 16,3% спрямо 2014 година. Това показват резултатите от първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство, подготвена от Националния статистически институт към ноември 2015 г.

В сравнение с предходната година нетният смесен доход в селското стопанство (който измерва доходността от използването на земята, капитала и незаплатения труд) намалява с 18,7%.

Нетният предприемачески доход (който измерва компенсацията на незаплатения труд, възнаграждението от земята в стопанствата и дохода от използването на капитала) намалява с 20,5%.

Крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2015 г. възлиза на 7,626 млрд. лв., което е с 9,4% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите с 10,2%.

През 2015 г. стойността на междинното потребление в селското стопанство е 4,586 млрд. лв. и в сравнение с 2014 г. тя намалява с 8,8% в резултат на намаление на количеството и цените на направените вложения.

Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3,039 млрд. лв. и намалява с 10,3% спрямо предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите с 16,4%.

 

За автора

Сродни публикации