Накъде ще тръгне британската селскостопанска политика след Брекзит » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Накъде ще тръгне британската селскостопанска политика след Брекзит

Акценти

  • Средствата ще бъдат осигурявани за предоставяне на екосистемни услуги

По коренно различни причини ще бъдат подпомагани земеделските стопани

Много от земеделските стопани във Великобритания са разтревожени относно бъдещето си след Брекзит. Очаква се селскостопанската политика на страната, след излизането й от ЕС, да промени драстично своята посока. Тя ще бъде свързана със стимулиране опазването на биоразнообразието и екосистемните услуги. Чрез този нов подход ще бъдат подпомагани земеделските стопани и собствениците на земя за предоставените от тях екологични и социални ползи. Плащанията за създаване на „обществени блага“ ще заменят евросубсидиите, които получаваха земеделците досега.

Кого и за какво финансира ЕС?

В страните членки на ЕС системата за директни плащания подпомага стопаните според размера на земята, която притежават. По този начин по-големите суми финансова подкрепа отиват към по-едрите собствени, а за малките остават значително по-малко средства. Освен това за опазването на околната среда няма особена подкрепа. Според данните за направените плащания, 10 % от бенефициентите получават около 50 % от средствата за подпомагане. В тази цифра влизат земеделските стопани с големи площи земя. Дребните собственици представляват едва 20% от участвалите за подпомагане и получават само 2 % финансова подкрепа.

Какво ще се промени?

Британското правителство смята да се отклони от тази практика и чрез новата си политика да подпомага земеделските стопани по съвсем други причини. Средствата ще бъдат осигурявани за предоставяне на екосистемни услуги. В тях ще се включват дейностите за подобряване качеството на въздуха и водата, здравето на почвата, обществения достъп до природата и мерките предприети за намаляване на наводненията.

Идеята на тази политика е да стимулира земеделците, да участват активно в намаляването на количеството въглерод и вредни емисии в атмосферата. Стремежът е да се постигне икономическо развитие при нетни нулеви емисии.

Новата селскостопанска политика на Великобритания ще осигури на фермерите финансиране за тяхното добро отношение към околната среда, за мерките, които са предприели за нейното опазване. По този начин не само, че ще се облагородят земеделските райони, но те ще станат по-чисти и плодородни.

Правилното прилагане на идеята ще донесе много ползи както за управлението на земята, така и за околната среда. Ще се намали ерозията на почвата и риска от наводнения. Ще се елиминира заплахата за някои биологични видове, застрашени от изчезване и намаляване на популацията.

 

Сродни публикации