Най-качествената пшеница за последните години » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Най-качествената пшеница за последните години

След заседание на Консултативния съвет по зърното стана ясно, че рекотираната пшеница тази година е с най-доброто качество през последните десетилетия, което се дължи на инвестициите и труда на зърнопроизводителите, както и на добре избраните сортове.

По предварителни данни се очаква производството от реколта 2017 г. да бъде около 5,2 млн. тона за пшеницата и 600 хил. тона за ечемика, но прогнозата е без отчитане на пораженията от градушките през последната седмица. Към момента засетите площи с пшеница са малко над 11 млн. декара, а с ечемик – 1,301 млн. декара.
Прогнозираният среден добив за пшеница е 476 кг/дка, при ечемика е 446 кг/дка, като тези стойности са по-високи с 6% при пшеницата и 7% при ечемика, в сравнение с миналата година. Площите с маслодайна рапица възлизат на над 1,8 млн. дка, с царевица – 4,1 млн. дка, а със слънчоглед – 8, 13 млн. дка. Преминалите технически преглед зърнокомбайни, които участват в жътвата до момента са 6 830. Техниката е в добро състояние.

 

Сродни публикации