Най-големият проблем в бранша на млекопроизводителите е цената на млякото » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Най-големият проблем в бранша на млекопроизводителите е цената на млякото

Най-големият проблем в бранша на млекопроизводителите е падащата цена на млякото, смятат млекопреработватели. „Затова бяха и протестите, както в България, така и в Брюксел, вследствие на което беше обещано да се отпусне допълнителен финансов пакет от ЕС, който за България ще се равнява на 6 млн евро. Другият проблем на животновъдите е, че повечето от тях нямат достатъчно земя, с която да гарантират изхранването на своите животни”, посочват самите производители. Според тях животнвъд, който наторява площи едната година, другата година няма гаранции, че ще получи същата площ, при положение, че има необходимото правно основание в землището. „Това са фактори, които влияят негативно върху неговото развитие и стабилност”, категоричени са производителите. По-ниската изкупна цена на млякото тази година, е свързана с предлагането на продукти на по-ниски дъмпингови цени от европейските производители заради руското ембарго и заради това, че има излишък на европейския пазар. „Изкупните цени се определят от пазара и качеството на продукцията. Това, което търси преработвателят е възможно по-доброто качество. Млякото трябва да отговаря на необходимите хигиенни изисквания на ЕС и да има необходимите качествени показатели”, уточняват млекопроизводителите.

 

За автора

Сродни публикации