Над 9,5 млн. дка пшеница е засята тази есен » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Над 9,5 млн. дка пшеница е засята тази есен

Акценти

  • За седмица хлебната пшеница е поевтиняла с 0,3 %, а фуражната е поскъпнала с толкова

След проливните дъждове това лято и спада в реколтата, земеделските производители увеличиха площите с жито

Тази година климатичните условия дадоха възможност на земеделските стопани да извършват предсеитбената подготовка с добри темпове. Във връзка със засяването на есенниците към 1 ноември са обработени 12 743 768 дка. Извършена е дълбока оран на 5 376 024 дка. По оперативни данни тези цифри са близки до миналогодишните. Само за сравнение през 2017 г. за същия период е извършена предсеитбена подготовка на 12 933 487 дка и дълбока оран на 5 877 548 дка.

Засетите площи с пшеница са с 1,9 % повече през тази година. Сега те са 9 557 015 дка, а през 2017 г. са били 9 382 442 дка.

При ечемикът увеличението в засетите тази година площи е равно на 1,7 %. Сега те са 916 858 дка, а през изминалата 2017 г. към този момент са били 901 226 дка.

Сравнително по-малко площи са засети сега с маслодайна рапица, ръж и тритикале. При трите култури разликите за двете сравнявани години са, както следва:

  • маслодайна рапица – през 2017 г. – 1 637 351 дка. През 2018 г. е отчетено намаление с 6,3 % и сега площите с маслодайната култура са 1 534 491 дка;
  • ръж – през 2017 г. са засети 36 532 дка, а към настоящия момент тази стойност е с 11,8 % по-ниска и е равна на 32 214 дка;
  • тритикале – тук разликата е най-голяма. През 2017 г. заетите с културата площи са били 89 763 дка, което е с 12,6 % повече от сега. Към 1 ноември 2018 г. засетите площи с тритикале са били 78 427 дка.

Как се промениха цените за година?

Цените на зърнените и маслодайните култури за седмица са се променили съвсем леко. Хлебната пшеница е поевтиняла с 0,3 %, а фуражната е поскъпнала с толкова. Царевицата и слънчогледът са запазили стойностите си без промяна. По-сериозен скок е отчетен само при ечемика, където поскъпването е с 16,8 %. При рапицата няма изтъргувани количества. Движенията в цифрите са, както следва:

  • хлебна пшеница – през 2017 г. – 272 лв/т, през 2018 г. – 340 лв/т, годишното изменение в цената е 25 %;
  • фуражна пшеница – през 2017 г. – 257 лв/т, през 2018 г. – 318 лв/т, годишното изменение в цената е 23,7 %;
  • ечемик – през 2017 г. – 250 лв/т, през 2018 г. – 348 лв/т, годишното изменение в цената е 39,2 %;
  • царевица – през 2017 г. и 2018 г. цената се запазва без промяна, в размер на 258 лв/т;
  • слънчоглед – през 2017 г. – 549 лв/т, през 2018 г. – 528 лв/т, годишното изменение в цената е с отрицателен знак и е равно на 3,8 %;
  • рапица – през 2017 г. цената е била 683 лв/т.
 

Сродни публикации