Над 9 млн. лв. е платеният втори транш за намаления акциз върху газьола » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Над 9 млн. лв. е платеният втори транш за намаления акциз върху газьола

Акценти

  • Финансовото подпомагане се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“

9 429 земеделски стопани получиха средства за използваното гориво

Вече са преведени средства в размер на 9 217 841 лв. Това е вторият транш разпределен между 9 429 земеделски стопани. Парите са отпуснати по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Средствата представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по схемата. Същият брой земеделци в края на миналата година получиха 73 000 000 лв. Тези пари бяха 88,77% от одобрения размер на държавната помощ.

Финансовото подпомагане се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. То е  под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Отстъпката за литър гориво е в размер на 0,38 лв.

Парична помощ могат да получат земеделски стопани, които имат валидно заявление за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Животновъдите, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Сродни публикации