Над 86 млн. лв. получиха стопани по мярка 13 » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Над 86 млн. лв. получиха стопани по мярка 13

Акценти

  • Очаква се окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 да бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“

Продължават административните проверки на част от подадените заявления

Общо 33 150 земеделски стопани получиха плащания по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“. Тя е част от от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Изплатените средства сa в общ размер на 86 292 518 лв.

Сума на субсидиите, които са разпределени по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 65 247 379 лв.

Земеделските стопани са получили плащане по подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“). Общият размер на разпределените между тях парични средства е 21 045 139 лв.

Въз основа на ставките, разписани в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 са изчислени размерите на направените плащания.

 

 

По част от заявленията, които са подадени по мярка 13 все още продължават административните проверки във връзка с чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Предвидено е след като бъдат обработени всички заявления да се пристъпи към поетапната оторизация. Тя ще е на тези, които отговарят на критериите за подпомагане.

Очаква се окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 да бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“. То ще се базира на подадените възражения. Необходимо е да бъде изяснена принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2018 г.

 

Сродни публикации