Над 8,5 млн. лв. получиха частните ветеринари » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Над 8,5 млн. лв. получиха частните ветеринари

Акценти

  • Отпуснатата финансова подкрепа покрива изцяло направените разходи за услугите

В срок бяха изплатени средствата по схемата

За извършване на имунопрофилактични дейности при животните за първите шест месеца на 2018 г ветеринарите получиха общо 8 544 682 лева. Паричните средства се отпускат по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Цялата сума е разпределена между 963 регистрирани ветеринарни лекари.

Изплатените средства са разпределени по дейности, както следва:

  • 1 959 204 лв – за имунопрофилактични мероприятия;
  • 4 493 595 лв – за клинични изследвания;
  • 1 699 403 лв – за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания;
  • 477 лв – за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни;
  • 364 187 лв – за отразяване на данни по идентификация във ВетИС;
  • 27 816.19 лв – за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от РВЛ.

Отпуснатата финансова подкрепа покрива изцяло направените разходи за услугите, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по добитъка. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги.

Размерът на финансови средства беше одобрен на 29 август 2018 г. Съгласно изискванията те са изплатени в рамките на срок от 10 дни от датата на представяне на заявката.

 

Сродни публикации