Над 80 млн.лв. изплатиха на тютюнопроизводителите » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Над 80 млн.лв. изплатиха на тютюнопроизводителите

Акценти

  • Субсидии са получили общо 41 116 земеделски стопани

Средствата са по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ).

По Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ) вече са разпределени финансови средства в размер на 80 038 268 лв. Субсидии са получили общо 41 116 земеделски стопани.

Средствата по схемата са заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Те са утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“.

пари - евро

Подпомагането по схемите за преходна национална помощ за тютюн се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3. Тя урежда условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Земеделските стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. имат право на подпомагане. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

 

Сродни публикации