Над 79 милиона лева са изплатени по Натура 2000 и биологично растениевъдство по ПРСР » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Над 79 милиона лева са изплатени по Натура 2000 и биологично растениевъдство по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“  изплати над 79 милиона лева по мерки 213 „Плащания по Натура 2000  и  плащания  по Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи“ и 214 „Агроекологични плащания“, направление биологично растениевъдство от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Над 29 милиона лева са средствата разплатени на земеделски стопани за биологично растениевъдство  по Агроекологичната мярка за кампания 2014 и в комбинация с някое от другите направления.

Преведени е и сума на стойност над 50 милиона лева на бенефициенти  по мярка 213. 

 

За автора

Сродни публикации