Над 75 000 проверки са се извършили в горите от началото на годината » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Над 75 000 проверки са се извършили в горите от началото на годината

Акценти

  • През първия месец на 2020 година общото количество на иззетата от служителите по горите незаконна дървесина е над 1400 куб. м.

ИАГ и държавните предприятия продължават и тази година интензивния контрол, превенция срещу незаконни действия и опазване на горските територии.

Над 75 000 проверки са извършени от началото на годината от горските инспектори от регионалните дирекции по горите и служителите по опазване на горите в предприятията.

Проверява се за:

  • – спазване на нормативните разпоредби за добив;
  • – транспортиране и съхранение на дървесина;
  • – за изпълнение на правилата по време на лов за безопасно протичане на ловните излети;
  • – предотвратяване на инциденти и нещастни случаи.

1150 акта са съставени за установени нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.

Санкциите са предимно за транспортиране и съхранение на дървесина без контролна горска марка и непридружена с превозен билет.

През първия месец на 2020 година общото количество на иззетата от служителите по горите незаконна дървесина е над 1400 куб. м.

Задържани са:

  • – 33  моторни превозни средства;
  • – 28 коня;
  • – 135 каруци;
  • – 62 моторни триона,три пушки;
  • – други ловни уреди и боеприпаси.

Продължават проверките на ИАГ по контрол във всички горски територии на страната и на служителите на предприятията по опазване на държавните гори, както и съвместните акции срещу нарушителите с представители на Министерство на вътрешните работи.

 

За автора

Сродни публикации