Над 70 вековни дървета са картирани на територията на екоинспекцията в Русе » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Над 70 вековни дървета са картирани на територията на екоинспекцията в Русе

Акценти

  • Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница

Всички вековни дървета на територията на Регионалната инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/ в Русе, обхващаща също областите Разград и Силистра, са картирани, съобщават от екоинспекцията в Русе.

На територията на РИОСВ са съхранени 77 вековни дървета. Най-старите сред тях са пет зимни дъба на възраст повече от 800 години, които се намират в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове – 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори.

Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница. Дейността по картиране е приключила в началото на седмицата. Тя се осъществява по проект на Министерството на околната среда и водите. С помощта на геодезист са засечени и точните GPS-координати.

От екоинспекцията обясняват, че вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се намират. Проверяват се периодично, като се измерва обиколката, височината и се определя биологичното им състояние.

След обобщаване на информацията ще бъде проведена процедура по заличаване на няколко вековни дървета, за които е констатирано, че са необратимо увредени. При тях е установено съхнене на множество клони, както и изгнила сърцевина. Някои са били поразени от мълния. Не е установена човешка намеса или умишлено увреждане на обходените дървета, информират от екоинспекцията в Русе.

 

За автора

Сродни публикации