Над 67 млн. лв ще бъдат платени за хуманно отношение за свине и птици » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Над 67 млн. лв ще бъдат платени за хуманно отношение за свине и птици

Акценти

  • Одобрените средства по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" са в размер на 34 560 000 лв.

Предвидено е на някои птицевъдите тази година да бъдат изплатени и неполучените авансови плащания за 2018 г.

Вчера беше определен размерът на финансовите средства, които предстои да бъдат разпределени през 2019 г. по две схеми. Те са :

  • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“;
  • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.

Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ одобри финансово подпомагане в общ размер на 67 560 000 лв.

Между животновъдите одобрени да получат държавна помощ по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ ще бъдат разпределени  33 000 000 лв. Малко повече са средствата по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Те са в размер на 34 560 000 лв.

Финансовата подкрепа трябва да послужи на стопаните да покрият допълнителните си разходи или пропуснатите доходи. Такива възникват в резултат от изпълнението на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете попадат следните мерки:

  • Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ над задължителния стандарт;
  • Мярка Б – Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа;
  • Мярка В – Използване на фураж, съдържащ най-много 2,5 mg/kg деоксиниваленол.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към птиците са включени следните мерки:

  • Мярка А – Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.
  • Мярка Б – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
  • Мярка В – Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
  • Мярка Г – Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.).

Предстои  тази година да бъде изплатена и помощта на птицевъдите, които не са получили авансово плащане през 2018 г.

 

 

Сродни публикации