Над 600 проекта са подадени само в първия ден на допълнителния прием по мярка 121 » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Над 600 проекта са подадени само в първия ден на допълнителния прием по мярка 121

Броят на подадените заявления в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ надмина 600 още преди края на първия ден от приема по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. За безвъзмездна финансова помощ сега се конкурират  проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника.
През първия ден най-активни бяха кандидатите в Плевен – 51 на брой, следвани от Бургас (42), Русе (40) и Пловдив (37).
Определеният бюджет за прием по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер  не може да надвишава 500 000 евро.

 

За автора

Сродни публикации