Над 59,9 % от бюджета по ПРСР вече са изплатени » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Над 59,9 % от бюджета по ПРСР вече са изплатени

Акценти

  • Изплатени средства към 1 ноември 2018 г. са 680,7 млн. евро

Сключените договори са на обща стойност 1,627 млрд. евро, а интересът към неземеделските дейности расте още повече

По Програма за развитие на селските райони сключените договори стават все повече. По оперативни данни към 1 ноември 2018 г. те са били на обща стойност от 1,627 млрд. евро. Тази сума се равнява на 59,9% от общия бюджет на програмата. Изплатени към разглежданата дата са 680,7 млн. евро. Това стана ясно на среща между заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева и земеделски стопани от област Пазарджик.

Допълнителна информация беше оповестена относно досегашните резултати по Програмата за 2018 г. и предстоящите през 2019 г. мерки.

човек, носещ купчина папки с документи

За 2018 г. Подадените проектни предложения през ИСУН са повече от 3 800. Тази цифра расте и заради нарастващата активност на инициативни групи. Засилва се и интересът им към  течащите приеми по процедурите, насочени към неземеделски дейности в селските райони.

Планирано е до края на 2018 г. да бъде стартиран прием на проектни предложение по мярка 16.1. Тя е насочена към иновации в селскостопанското производство и преработвателния сектор. Предвиденият бюджет е в размер на 10 млн. евро.

 

Сродни публикации