Над 58 млрд. евро за земеделие в ЕС през 2020 г. » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Над 58 млрд. евро за земеделие в ЕС през 2020 г.

Парите за земеделие, които ще си разпределят всички страни членки на ЕС през 2020 година, ще са в размер на над 58 млрд. евро.

Това е станало ясно след постигнато споразумение между:

  • – Съвета на ЕС;
  • – Европейският парламент;
  • – ЕК.

Бюджетът за следващата година възлиза на близо 170 млрд. евро бюджетни кредити за поети задължения или средства. За тях могат да бъдат сключени договори през следващата година.

Близо 155 млрд евро бюджетни кредити за плащания, което пък са парите, които ще бъдат изплатени. Около 84 млрд. са за повишаване конкурентноспособността на икономиката. От тях около 59 млрд. са насочени за намаляване на икономическите разлики в страните-членки.

21% от общия бюджет ще бъдат заделени за борба с климатичните промени. рограмата LIFE за околната среда и изменението на климата ще получи 589,6 милиона евро (увеличение с 5,6% в сравнение с 2019 г.). „Хоризонт 2020“, която традиционно допринася значително за изпълнението на свързаните с климата цели, ще получи 13,46 млрд. евро (+8,8%). Енергийното направление на Механизма за свързване на Европа, което инвестира в широкомащабното внедряване на възобновяеми източници, ще получи 1,28 млрд. евро (+35%).

Предстои гласуването на финансовата рамка в комисиите и пленарната зала на парламента.

 

За автора

Сродни публикации