Над 5,5 млн. лева бяха изплатени в рибарския сектор » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Над 5,5 млн. лева бяха изплатени в рибарския сектор

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии за над 5,5 млн. лева по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). От тях 75% са европейски средства от Европейския рибарски фонд и 25% е доплащането от държавния бюджет.

700 000,00 лв. са изплатени за инвестиции в две предприятия в рибния сектор за изграждане на нова пазарна структура – стоково тържище около Бургас и за модернизиране на съществуващо производствено предприятие за рибопреработка. Проектът е по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури” от ОПРСР. Одобрената субсидия покрива до 60% от целия размер на инвестицията.

Разплащателната агенция изплати авансово и над 4.5 млн. лв. на      Община Созопол по проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр.Черноморец” по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища“ на Оперативната програма. Проектът ще бъде изпълнен на два етапа, а крайният срок за завършването му е 31 август 2015 г. Общият размер на инвестицията е 9 166 483,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

В изпълнение на Местна стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Приморско-Созопол-Царево” на Община Созопол е изплатена субсидия в размер на 247 000,00 лв. за обновяване на художествена галерия в града.

Туристическото дружество „Батьовци” получи 107 000,00 лв. за изграждане на беседки за обслужване на туризма на територията на Община Батак по мярка 2.2 от Местната стратегия за развитие на МИРГ “Високи Западни Родопи”.

 

За автора

Сродни публикации