Над 50 000 декара с рапица са компрометирани » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Над 50 000 декара с рапица са компрометирани

Акценти

  • В края на месец март площите с пролетни култури са били в пъти повече спрямо отчетените през 2018 г.

Сеитбата на пролетните култури се движи в пъти по-бързо спрямо миналата година.

По оперативни данни липсата на достатъчно влага през есента и зимата е причина за компрометиране на над 50 000 декара с рапица. През стопанската 2018/2019 г. с маслодайната култура са засети 1 690 591 декара. Оценките сочат, че пропадналите площи са в размер на 50 131 декара, което е 3% от общо заетите с културата. За съжаление рапицата е най-засегната от неблагоприятните климатични условия през студените месеци. На годишна база е отчетен спад от 10% на площите за реколтиране.

Към момента няма данни за пропаднали площи с пшеница. Земеделските стопани в страната полагат необходимите усилия и грижи, за да сведат до минимум негативите от засушаването.

Спрямо данните от края на март миналата година, през тази се наблюдава увеличение на площите заети с есенници, които са подхранени с азотни торове и третирани с хербициди.

Към момента сеитбата на пролетни култури продължава с по-бързи темпове спрямо година по-рано.

 

Сродни публикации