Над 450 млн.лв. за зелени плащания за Кампания 2018 получиха стопани » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Над 450 млн.лв. за зелени плащания за Кампания 2018 получиха стопани

Акценти

  • 58 072 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики ще получат плащания

Ставката за изчисляване размера на финансирането е в размер на 122,84 лв/ха.

В последната седмица преди Великден започна изплащане на финансови средства към много земеделски стопани. Със  Заповед № 09-414 от 23.04.2019 г. е определена и ставката за зелените директни плащания. Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) за Кампания 2018 г. е 122,84 лева на хектар.

В тази връзка вече са изплатени 450 157 979 лв. за Кампания 2018. Тези средства са по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП). Плащания трябва да получат 58 072 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики.

Земеделските стопани трябва да отговарят на определени условия, за да получат правото на плащане по СЕПП. В рамките на всички свои хектари, които отговарят на условията за подпомагане, стопаните трябва да спазват селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Подпомагането по схемата се определя въз основа на допустимата площ по СЕПП. Тя се определя след извършването на административни и проверки на място. Тези изисквания са разписани в Регламент (ЕС) №1307/2013.

От ДФЗ напомнят, че от Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията.

Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по ставката от 122.84 лв./ха.

 

Сродни публикации