Над 4,5 млн. лева получиха дребните земеделски стопани » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Над 4,5 млн. лева получиха дребните земеделски стопани

Акценти

  • Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент

Повече от 4000 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС) са подали заявления за Кампания 2018.

Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г. Това беше  урегулирано чрез чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. Тя урежда условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания.

Бенефициентите, които са подали заявление по Схема за единно плащане на площ (СЕПП), имат право на подпомагане. За целта трябва да отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.

До 2020 г. трябва да поддържат най-малко толкова допустими площи, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015г. Така могат да се възползват от финансовата помощ.

Освен това те са длъжни да потвърждават участието си по схемата всяка година през петгодишния период на действие. За целта трябва да подават общо заявление за директни плащания.

Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми. Тя не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро.

 

 

 

За автора

Сродни публикации