ДФЗ изплати над 400 хил. лева » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

ДФЗ изплати над 400 хил. лева

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 349 363 лв. субсидия по мярка 3.5 „Пилотни проекти” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Общата стойност на инвестицията по договор е 980 511 лв., а изплатената субсидия е на етап междинно плащане. Безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрената субсидия. Пилотният проект е за размножаване на езерен рак и отглеждане на шаранови риби с разработени биотехнологични параметри за органично аквапроизводство.
Разплащателната агенция изплати на Историческия музей в Тутракан междинно плащане на стойност 51 433 лв. за реновиране на рибарски къщи в архитектурния ансамбъл "Рибарска махала". Проектът по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ се реализира на два етапа и трябва да приключи на 31 август 2015 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 100% от размера на одобрените и реално извършените инвестиционни разходи.

 

За автора

Сродни публикации