Над 400 млади фермери получиха 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Над 400 млади фермери получиха 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020

Акценти

  • Изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев успя да организира само за 20 дни преодоляване на забавянето по одобряването на проектите на младите фермери

ДФ „Земеделие“ – РА изплати близо 10 млн. лв. авансови плащания на 405 на млади фермери.

Те подписаха договорите си по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г.

Те подадоха инвестиционните си предложения миналата година по време на втория прием по подмярката. Той се осъществи през ИСУН.

В края на лятото ДФЗ – РА одобри за финансиране общо 880 предложения на начинаещи земеделски стопани.

Те попадаха в 100% бюджет на приема в размер на 22 млн. евро.

Изпълнителният директор на ДФЗ – РА Васил Грудев успя да организира само за 20 дни преодоляване на забавянето по одобряването на проектите на младите фермери. За наваксване на изоставането беше ускорена и обработка на документите за извършване на първото авансово плащане. За целта беше облекчена административна тежест от представяне на хартиени досиета и документи. Административни проверки преди плащане в момента са правят служебно, на базата на осигурените достъпи до масивите на съответните ведомства, както и въз основа на въведения автоматизиран процес на изчисления. Така значително се съкрати нормативно определеният срок от два месеца за изплащане на финансовата помощ.

До две седмици се очаква Разплащателната агенция да преведе първото плащане и по останалите сключени договори на младите фермери по подмярка 6.1.

 

 

За автора

Сродни публикации