Над 3,7 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Над 3,7 млн. лева получиха младите земеделски стопани за Кампания 2019

Акценти

  • ДФЗ продължава да извършва плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, съгласно публикувания индикативен график

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 3,7 млн. лева (3 701 570 лв.) по схемата за млади земеделски стопани (МЗС).

Подпомагане получават 3 858 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2019 и са отбелязали участие по МЗС.

Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години. Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.

 

 

За автора

Сродни публикации