Над 3,7 млн. евро ще получи България за училищните схеми » Съвети в земеделието

август 11, 2022

Над 3,7 млн. евро ще получи България за училищните схеми

Акценти

  • България ще получи 2 592 914 евро за плодове и зеленчуци и 1 156 473 млн. евро за мляко

Към средствата от ЕФГЗ  може да се добави и национално съфинансиране.

През изминалата седмица комитета по обща организация на селскостопанските пазари е гласувал окончателното разпределени финансовите средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Така държавите-членки на ЕС ще получат общо 250 млн. евро. Средствата са за схемата за плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения за 2019-2020 учебна година. Бюджетът ще бъде разпределен между страните от ЕС.

С помощта на финансовите средства ще бъдат предоставяни продукти на децата и учениците. Освен това ще бъдат финансирани и съпътстващи мерки. Благодарение на тях децата придобиват знания за селското стопанство и здравословното хранене, а обществото се информира за същността на схемата. Средствата ще се използват още и за обезпечаване на  наблюдението и оценката на нейното изпълнение.

 

Въз основа на броя деца от 6 до 10 годишна възраст беше извършено и окончателното разпределение на средствата между държавите-членки.

България ще получи 2 592 914 евро за плодове и зеленчуци и 1 156 473 млн. евро за мляко.

В допълнение към средствата от ЕФГЗ  страните от ЕС могат да предоставят и национално съфинансиране.

У нас Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко“ регламентира прилагането на  училищните схеми.

 

Сродни публикации