Над 3,3 млн. лв. са платени по de minimis на пчеларите » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Над 3,3 млн. лв. са платени по de minimis на пчеларите

Акценти

  • Един земеделски стопанин може да получи финансова помощ в общ размер не по-голям от левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.)

Очаква се в близките дни да получат държавна помощ още 218 пчелари

Финансова помощ de minimis в размер на 3 328 224 лв. беше изплатена на пчеларите. Средствата бяха разпределени между 4 088 бенефициенти. В началото на декември 2018 г. УС на ДФЗ утвърди бюджет по схемата, възлизащ на 3 500 000 лева.

Финансова подкрепа се предоставя на пчелари, които имат поне 20 бр. пчелни семейства. През 2018 г. следва да са реализирали качествен пчелен мед съобразно Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

Земеделските стопани, които се занимават с първично производство на селскостопанска продукция имат право да получат държавна помощ. Те могат да са физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства. Трябва да имат регистрация като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство. Тя се разпределя между бенефициентите с цел да облекчи разходите за извършеното зазимяване. Финансирането трябва да им помогне и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Един земеделски стопанин може да получи финансова помощ в общ размер не по-голям от левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.). Това е общата сума на средствата предоставяни за период от три данъчни години (2016 г. – 2018 г.). Размерът на помощта на пчелно семейство e определен на база допустимите за подпомагане бенефициери и заявен брой пчелни семейства, в рамките на утвърдения бюджет по схемата за подпомагане.

218 пчелари са обект на извършване на административна проверка за допустимост.Предстои в близките дни и те да получат средствата по държавна помощ de minimis. Заявления за финансово подпомагане се приемаха от 17 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г.

 

Сродни публикации