Над 32 млн. лв. ще бъдат вложени за обновяване на учебни заведения » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Над 32 млн. лв. ще бъдат вложени за обновяване на учебни заведения

Акценти

  • Със средствата по схемата ще бъдат реновирани общо 40 училища

Бюджетът по втория прием по подмярка 7.2 беше увеличен.

По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ предстои да бъдат обновени много учебни заведения. Тя е част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Очаква се финансиране за целта да получат още 22 общински средни и основни училища, а също и професионални гимназии.

Сумата, която ще бъде инвестирана в учебните заведения в селските райони, се равнява на 17 767 757 лв. Общият размер на бюджета по втория прием за този тип дейности е увеличен на 32 622 126 лв. Тези средства ще стигнат за реновирането на общо 40 училища.

Целта е да се даде възможност на всички общини, подали проектни предложения, да получат подпомагане по Програмата.

Така над 17 000 ученици ще имат възможност да провеждат обучението си в обновена и приветлива образователна инфраструктура.

 

Сродни публикации